Sector kampt nog jaren met de naweeën van corona

Na een stroef begin zet de horeca in 2021 een eerste stap naar herstel   Amsterdam, 17 december 2020 Met de verzwaarde lockdown is in de horeca de turbulentie nog niet voorbij. De sluiting en de corona-maatregelen zijn een hard gelag voor de sector en na een omzetverlies van 40% in 2020 begint 2021 zeer stroef. Dit beeld kan mede dankzij de komst van vaccins echter ook snel kantelen. Naar verwachting begeven alle branches zich vanaf het tweede kwartaal weer op de weg terug omhoog. Van het omzetverlies wordt in 2021 daarom een deel goedgemaakt, maar de omzet ligt naar verwachting nog wel 20% onder het niveau van 2019. Door de combinatie van overheidssteun, uitstel van betalingen en het aanspreken van reserves zijn veel bedrijven op de been gebleven. Het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief resulteren in 2021 in een sterke toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen. Dit concludeert het ING Economisch Bureau in  het nieuwe vooruitzicht horeca .  

Omzet in 2021 nog 20% lager dan voor de corona-crisis
De start van 2021 gaat voor de horeca gepaard met veel beperkingen. Omzetherstel komt echter wel binnen bereik zodra het vaccineren aanvangt en de lockdown en maatregelen stapsgewijs kunnen worden teruggedraaid. Het exacte omslagpunt laat zich lastig voorspellen, maar naar verwachting gaat de omzet van hotels, cafés en restaurants vanaf het tweede kwartaal weer sterk toenemen. Die groei is echter nog onvoldoende om het verlies uit 2020 goed te maken. Op jaarbasis ligt de omzet in de horeca in 2021 naar schatting 20 procent lager dan in 2019. De uitgangspositie verschilt sterk per bedrijfstak, want terwijl bijvoorbeeld hotels en vakantieparken vanaf de start van het jaar al wel omzet draaien, moeten cafés en het nachtleven vanaf nul beginnen.
 
“In andere jaren is het een goed teken om de snelst groeiende sector te zijn. Dat gaat in 2021 niet op. Het is vooral een reflectie van het enorme omzetverlies in de horeca in 2020.” stelt Thijs Geijer ING sectoreconoom Leisure.
 
Hotels en cafés herstellen langzamer
De terugkeer naar normale omzetniveaus duurt bij hotels en cafés gemiddeld genomen langer dan bij restaurants en vakantieparken. Dit komt ten eerste omdat hotels en cafés in 2020 met het grootste omzetverlies kampen, het verlies voor hotels zit daarbij vooral in de grote steden. Ten tweede blijven beide branches in 2021 relatief lang last houden van corona-maatregelen. Want pas na het intrekken van negatieve reisadviezen en de opstart van (zakelijke) events keren de voor hotels belangrijke buitenlandse gasten en zakenreizigers weer geleidelijk terug. Voor cafés en het nachtleven is het na het opheffen van de lockdown vooral de anderhalve meter maatregel die het herstel vertraagt. Naar verwachting is dat juist een maatregel die pas in een veel later stadium wordt losgelaten.

 

“Dankzij thuisbezorgen en afhalen is de impact van alle maatregelen bij restaurants iets minder groot dan bij cafés. Daarnaast verwachten we dat in de fase van versoepeling restaurants de draad weer wat sneller op kunnen pakken, onder andere doordat afstand houden er relatief makkelijker is” aldus Thijs Geijer.
 
Verdubbeling van het aantal faillissementen in 2021
Vanwege de dubbele lockdown hebben bedrijven drastisch in de kosten moeten snijden en reserves aan moeten spreken. Samen met de overheidssteun en uitstel van (belasting-) betalingen wordt zo voorkomen dat veel bedrijven per direct moeten sluiten. De steun dekt echter niet alle kosten en buffers raken uitgeput. Dit noopt ondernemers om een afweging te maken over hoe lang men het nog vol kan houden als er nauwelijks tot geen inkomsten zijn. Naarmate de heropeningsdatum verder wegraakt en sommige kosten ondertussen doorlopen komen meer bedrijven in de gevarenzone. ING Economisch Bureau schat dat er in 2021 500 tot 600 horecabedrijven failliet gaan, wat in het slechtste geval een verdubbeling betekent ten opzichte van 2020.
 
Thijs Geijer: “Door het onzekere perspectief slaat de sterke groei van het aantal horecazaken van de afgelopen jaren om in een krimp. Faillissementen zijn daarbij het topje van de ijsberg want de meeste ondernemers die stoppen laten het niet zo ver komen en trekken zelf de stekker er uit”.
 
De naweeën van corona zijn ook na 2021 voelbaar in de horeca
De impact van de corona-crisis op de horeca strekt verder dan alleen de gevolgen van de huidige maatregelen. De uitbraak van het virus heeft een aantal veranderingen in gang gezet die het perspectief voor de horeca voor langere tijd negatief beïnvloeden.

Consumenten zijn terughoudender met uitgaven in de horeca door oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid. Dit geldt voor Nederlanders maar ook voor buitenlandse toeristen want in veel andere landen is de economische klap nog groter.

Door alle beperkingen ontvangt Nederland in 2020 65% minder internationale toeristen en zakenreizigers. Sinds de uitbraak van het corona-virus is videoconferencing uitgegroeid tot een steeds beter alternatief en de drempel om zakelijk te reizen is daardoor blijvend hoger geworden.

Thuiswerken is gangbaarder geworden en veel organisaties sturen er op aan dat personeel structureel meer thuiswerkt. Dit heeft grote gevolgen voor cateraars en daarnaast betekent het ook minder vervoersbewegingen en dus minder kopjes koffie en broodjes voor onderweg.

Bron: ING Sector Leisure